Zapraszamy na wspólną przygodę w ramach półkolonii Akcja Zima 2023.
Przed nami dwa turnusy pełne atrakcji i zabawy!
Zapraszamy uczniów klas 1-4 SP na turnusy w terminach 30.01-3.02.2023 oraz 6.02-10.02.2023.
Harmonogram zapisów:
Zapisy on-line: od 2.01.2023 godz. 9:00 do 8.01.2023 do godz. 20:00 lub do wyczerpania miejsc.
Poinformowanie drogą mailową o przyjęciu dziecka na wskazany turnus przez sekretariat placówki od 9.01.2023.
Obowiązek złożenia dokumentacji w sekretariacie placówki w dni robocze w godzinach 10:00-17:00 lub drogą pocztową do 16.01.2023 (po potwierdzeniu przyjęcia na turnus).
Opłaty należy uiszczać przelewem na subkonto placówki (po potwierdzeniu przyjęcia dziecka na turnus, do 16.01.2023):
PKO BP nr konta: 19 1020 4027 0000 1802 1263 5886
tytuł przelewu: Akcja Zima 2023, TURNUS NR …(wskazać, za który turnus jest opłata), imię i nazwisko dziecka
Koszt turnusu: 250 zł/dziecko.
 
 
Ważne dokumenty i informacje:
 
Dokumenty wymagane po potwierdzeniu przyjęcia dziecka na dany turnus:
 
Najważniejsze informacje organizacyjne:
Zapisy na półkolonie organizowane w MDK nr 2 dotyczą dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klasy pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej szkoły podstawowej. Zapisy dotyczą dzieci i młodzieży zamieszkałych i zameldowanych w Poznaniu i na terenie powiatu poznańskiego.
Pierwszeństwo w zapisach mają uczestnicy stałych form organizowanych w danym roku szkolnym w MDK nr 2. W czasie zapisów istotną rolę odgrywa kolejność zapisów.
Rodzic/opiekun prawny może zapisać dziecko maksymalnie na jeden turnus.
Płatność za turnus odbywa się po potwierdzeniu przyjęcia dziecka na turnus przelewem na konto placówki (dane podane w Zasadach zapisów na półkolonie).