WYSTAWA - II Ogólnopolskiego konkursu na plakat RYZA 2023 pod hasłem “Online/offline”