Kiedy dziecko śpiewa - śpiewa cały świat
  Cały świat piosenką jest [...]


Kiedy dziecko tańczy - tańczy cały świat
  Drzewa z niebem, wiatr z motylem, ptak z obłokiem [...]
Kiedy dziecko płacze - płacze cały świat
  Kot ma oczy pełne łez, wiatr w kominie, mysz pod miotłą [...]

          Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było
          Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość,
          Dajcie dzieciom słońce, całe słońce z nieba
          Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać
                                                    wg  W. Chotomskiej


Wszystkim Dzieciom z okazji Ich Dnia życzymy, by nie miały powodów do łez,
by każdy dzień wypełniała radość i marzenia.
By malowały tęczę, wyśpiewały i wytańczyły piękno świata...

                                                             Dyrekcja i Pracownicy MDK nr 2