6

5

Spotkanie z Pracownią Zdrowego Żywienia w ramach Art Spotkań - KALORIE - Z CZYM TO SIĘ JE?
11.05.2023 /czwartek/ godz. 18.00
Świetlica Bursy Szkolnej nr 2,
ul Czeremchowa 22, Poznań

4

IX Wojewódzki Konkurs Literacki Wiersz Miesiąca
Dla uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych na utwór poetycki o dowolnej tematyce.
Zgłoszenia: do 20 dnia każdego miesiąca za pośrednictwem formularza
on-line dostępnego na stronie mdk2.pl

Warsztaty Zespołu Akcent
01.04. sala 12, 4
Prowadzący: Agnieszka Łuczyńska, Joanna Konieczna, Monika Zajączkowska
Warsztat dla Zespołu Akcent
prowadzony przez Agnieszkę Łuczyńską,
wykładowczynię na Akademii Muzycznej w Łodzi
oraz Joannę Konieczną i Monikę Zajączkowską z MDK2 w Poznaniu.
Zajęcia z zakresu choreografii tanecznych
dla wszystkich trzech grup zespołu oraz kształcenia
i rozwijania umiejętności teatralnych.
Forma zamknięta

50-lecie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu pod hasłem 'Ogrody
sztuki"
Wspólne święto społeczności MDK nr 2 z okazji jubileuszu
26-27.04.2023
Godz.17:00-19:00