• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Nauczyciel: JOLANTA RYCHLEWSKA

Kontakt z prowadzącą: 61 8201112 (w godzinach pracy nauczyciela)

Grupa wiekowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zajęcia prowadzone są grupowo i obejmują kompleksową terapię logopedyczną oraz wspomagają i doskonalą: mowę opowieściową, czytanie i rozumienie czytanego tekstu, grafomotorykę, pisanie i znajomość zasad ortografii.

W bieżącym roku szkolnym przewiduje się realizację projektów terapeutycznych dotyczących profilaktyki komunikacji werbalnej w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym:
• otwarte konsultacje przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• otwarte konsultacje „Posłuchaj jak mówię” skierowane do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
oraz
• konkurs plastyczno-logopedyczny „Zabawne wierszyki” przeznaczony dla uczniów
klas 0-III szkoły podstawowej

Koło Logopedyczne - galeria zdjęć:

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura