• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

GRUPA W RUCHU

poszukiwanie - odnajdywanie

Wkraczamy na ścieżkę, na której ciało determinuje myśl a myśl ciało. Przyglądamy się ciału podczas świadomej i zupełnie spontanicznej aktywności, nie tylko w kontekście artystycznym, ale też codziennym, funkcjonalnym. Budujemy, odkrywamy i wspieramy ciało otwarte na ruch.

GRUPA W RUCHU I (UCZNIOWIE KLAS I - III)

GRUPA W RUCHU II (UCZNIOWIE KLAS IV - VI)

GRUPA W RUCHU (DLA KAŻDEGO)

 

Środa 17.40 i sobota 11.10 (warsztaty otwarte)

 

UWAGI: Podany wiek Uczestników zajęć jest orientacyjny. niewielkie odstępstwa są możliwe po konsultacji z prowadzącą.

Podczas zajęć skupiam się przede wszystkim na szukaniu radości z ruchu, odkrywaniu potencjału, podsycaniu kreatywności. 

Nauka techniki tańca i tworzenie choreografii to naturalny efekt zajęć a nie cel sam w sobie. 

Prowadząca:

ANIELA KOKOSZA

+48 501 030 137

a.kokosza@mdk2.pl

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura