Dyrekcja MDK nr 2 informuje, że placówka do odwołania nie wynajmuje pomieszczeń, ze względu na udział w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” w ramach WRPO 2014-2020.

W MDK nr 2 przedmiotem najmu mogą być:
1) sale dydaktyczne,
2) sala widowiskowa,
3) inne pomieszczenia.

REGULAMIN wynajmu pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2

Wniosek o zawarcie umowy najmu

Wzór umowy najmu pomieszczeń