belka fepr 3

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Całkowita wartość projektu: 10 721 085,14 zł,

Kwota dofinansowania: 7 783 132,58 zł.

Okres realizacji inwestycji: 30.04.2018 - 29.11.2019 r.

Miasto Poznań realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” dotyczący przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych sześciu poznańskich placówek oświatowych. W ramach projektu budynki zostaną wyremontowane i ocieplone, dzięki czemu poprawi się ich efektywność energetyczna. Planowana jest m.in. izolacja ścian zewnętrznych, podłóg i stropodachów warstwą wełny mineralnej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu unijnych środków na projekt "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania". Kwota dotacji wyniesie 7,783 mln zł, co stanowić będzie 85% dofinansowania całego projektu.

Dzięki temu dofinansowaniu do końca 2019 roku zmodernizowanych zostanie pięć poznańskich szkół: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkół Łączności, Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych, Szkoła Podstawowa nr 64 oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 mieszczący się przy ul. Za Cytadelą.