• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że w MDK nr 2 są przestrzegane wytyczne (MEN i GIS) i obowiązuje procedura (link). Jednocześnie informujemy, że zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych mogą się odbyć pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora MDK nr 2, dyrektora szkoły oraz zgód rodziców/opiekunów prawnych poszczególnych dzieci.

Zapraszamy do wzięcia udziału w interdyscyplinarnych warsztatach skierowanych do klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem warsztatów jest twórcze spojrzenie na pojawiające się u młodzieży problemy, pytania, sytuacje. Poprzez pracę w wielu dziedzinach będziemy poznawali siebie i otaczającą rzeczywistość. Ważnym elementem warsztatów jest wspólna integracja wokół gier i zabaw.

Informacje dotyczące warsztatu:

  • warsztat jednodniowy, 6 godzin lekcyjnych lub według zapotrzebowania;
  • zakres: teatr, plastyka, śpiew i ruch;
  • zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - specjalistów z danych dziedzin;
  • zajęcia dla klas SP i ponadpodstawowych.

Kontakt i zapisy: Agnieszka Jankiewicz, tel. 601 964 888.

Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2,

ul. Za Cytadelą 121, www.mdk2.pl, tel. 61 8201112.

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura