• Kontrast:
  • A
  • B
  • C

Zapraszamy na cykl zajęć, skierowany do grup przedszkolnych:

  • zajęcia obejmują wybrane dziedziny spośród działań: teatralnych, plastycznych, tanecznych i śpiewu,
  • zajęcia prowadzone są przez nauczycieli - specjalistów z danych dziedzin,
  • zajęcia są całoroczne, odbywają się raz w tygodniu,
  • oferta skierowana do grup przedszkolnych.

Zajęcia odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2

ul. Za Cytadela 121, www.mdk2.pl, tel. 61 8201112.

Poznań

logo-mdk1 logo poznanlogo kultura