Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń.
Organizatorzy V Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Autorskiej informują o
przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do 12 marca 2023 r.

REGULAMIN KONKURSU NA ROK SZKOLNY 2022/2023