Drukuj

Statut Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu uchwalony przez Radę Pedagogiczną 25 maja 2020 r. - tekst ujednolicony

 

Regulamin uczestnictwa w MDK nr 2 w Poznaniu

 

Regulamin pracy zdalnej w MDK nr 2 w Poznaniu