GRUPA W RUCHU poszukiwanie - odnajdywanie

Nauczycielka: ANIELA KOKOSZA

Kontakt: +48 501 030 137, a.kokosza@mdk2.pl

Wkraczamy na ścieżkę, na której ciało determinuje myśl a myśl ciało. Przyglądamy się ciału podczas świadomej i zupełnie spontanicznej aktywności, nie tylko w kontekście artystycznym, ale też codziennym, funkcjonalnym. Budujemy, odkrywamy i wspieramy ciało otwarte na ruch.

UWAGI: Podany wiek Uczestników zajęć jest orientacyjny. niewielkie odstępstwa są możliwe po konsultacji z prowadzącą.

Podczas zajęć skupiam się przede wszystkim na szukaniu radości z ruchu, odkrywaniu potencjału, podsycaniu kreatywności.

Nauka techniki tańca i tworzenie choreografii to naturalny efekt zajęć a nie cel sam w sobie.

Zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 11 roku życia.

UWAGI: Podany wiek Uczestników zajęć jest orientacyjny. niewielkie odstępstwa są możliwe po konsultacji z prowadzącą.